αυτοκτονία

Οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην εκκλησία τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενδεχομένως να απολαμβάνουν πνευματικής και κοινωνικής προστασίας έναντι της αυτοκτονίας…

Για 50 και πλέον χρόνια ο Αυστραλός έσωσε πάνω από 160 άτομα από τα πρόθυρα της αυτοκτονίας.