Ατομική συσκευή πτήσης

Η ατομική συσκευή πτήσης θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην αγορά. Πρόκειται μήπως για τη μετακίνηση του μέλλοντος;