Ασυνήθιστες φιλίες

Συμβαίνει μερικές φορές να αναπτύσσονται φιλίες και σχέσεις στοργής μεταξύ ζώων που φαίνομενικά δεν έχουν κανένα κοινό σημείο.