ασυνήθιστες φιλίες ζώων

Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά είδη μεταξύ τους όμως έχουν δυνατά συναισθήματα!