ασυνήθιστες εικόνες

Τα λόγια είναι περιττά και οι επεξηγήσεις αδιάφορες όταν τα μάτια φτάνουν και περισσεύουν…