Ασιατικά λιοντάρια

Φωτογραφίες που παρουσιάζουν τα τελευταία 411 εναπομείναντα ασιατικά λιοντάρια πάνω στη Γη, τα οποία περιφέρονται σε δάσος στην Ινδία.