αρχαιότερο παντελόνι

Το αρχαιότερο παντελόνι υποδηλώνει τη μόδα της «παλαιολιθικής» εποχής!