αρχαιότερο κρασί

Μεγάλα πήλινα δοχεία που στο εσωτερικό τους υπήρχαν τα αρχαιότερα μέχρι σήμερα ίχνη κρασιού, ηλικίας περίπου 8.000 ετών.

Οι πρόσφατες έρευνες ανάγουν την παρασκευή της κουμανταρίας στο 3500 π.Χ. κάνοντάς την το αρχαιότερο κρασί του κόσμου.