Αριστερόχειρες

Ένα μικρό σχολείο στην αγροτική Ινδία κερδίζει την προσοχή από το γεγονός ότι και οι 300 μαθητές του είναι αμφιδέξιοι

Αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού και έχουν σπάνια χαρίσματα…

Υπάρχει μια μειονότητα την οποία οι επιστήμονες μελετούν εδώ και δεκαετίες, τους αριστερόχειρες.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα που δυσκολεύουν τους δεξιόχειρες κάνουν με ευκολία οι αριστερόχειρες.

Οι δεξιόχειρες φοβούνται λιγότερο αναλογικά με τους αριστερόχειρες, ισχυρίζονται τώρα ερευνητές. Πείραμα με το θρίλερ «Η σιωπή των αμνών»