απολυτήριο Λυκελιου

Ποτέ δεν είναι αργά για να τελειώσεις το Λύκειο, έστω και μετά από σχεδόν έναν αιώνα ζωής!