αποκρυπτογράφηση

Ανακαλύφθηκε στον σκελετό ενός ταχυδρομικού περιστεριού. Βρετανοί ειδικοί στην αποκρυπτογράφηση κωδικών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να «σπάσουν» έναν μυστικό κωδικό που βρέθηκε σε μήνυμα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.