Απογειώσεις

Η πορεία των αεροσκαφών φαίνεται στο νυχτερινό ουρανό σα δέσμη φωτός. Μπορούμε να δούμε έτσι καθαρά την πορεία κάθε αεροσκάφους που απογειώνεται.