απειλούμενα δάση

Η Οργάνωση Conservation International δημοσίευσε μια έκθεση το 2014 με τα 10 πλέον απειλούμενα δάση στον κόσμο.