ανθρώπινο πρόσωπο

Ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα, που προϋποθέτει εξελιγμένες οπτικές ικανότητες…

Εκατομμύρια χρόνια αλλαγών του ανθρώπινου προσώπου κλείνονται μέσα σε ένα εξαιρετικό βίντεο που παρουσιάζει την εξέλιξη από πίθηκο στη σημερινή μας μορφή…

Η μορφή του μέλλοντος εκπλήσσει ακόμα και τους επιστήμονες!