ανθρώπινες φωλιές

Είναι αρκετά μεγάλες ώστε να φιλοξενήσουν μέχρι οκτώ άτομα, ενώ ακολουθούν κατά γράμμα την «πράσινη» αρχιτεκτονική!