ανθρωπιά

Μπορεί το 2016 να στιγματίστηκε από πολλά άσχημα γεγονότα ωστόσο πολλά περιστατικά μάς βοήθησαν να μην χάσουμε εντέλει την πίστη μας στην ανθρωπιά…

Περιπτώσεις ανθρώπων που φρόντισαν συνανθρώπους τους και βοήθησαν να σωθούν ή να αισθανθούν καλύτερα…