ανθεκτικό πλάσμα

Mπορεί να ζήσει σε ακραία υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, στο νερό και την ξηρά και αντέχει την υψηλή ακτινοβολία.