ανεμογεννήτριες

Με σκοπό να προστατευθούν οι πτήσεις των πτηνών…

Το θέμα της ανακύκλωσης των υλικών της αιολικής βιομηχανίας είναι μείζονος σημασίας…

Μια εντυπωσιακή εικόνα συνέλαβε ο φακός του φωτογράφου!