ανατολή φεγγαριού

Στην εικόνα φαίνεται ξεκάθαρα ο ήλιος αλλά και τα αστέρια στο νυχτερινό ουρανό!

Συμβαίνει 182 νύχτες το χρόνο και προσφέρει ένα εκπληκτικό θέαμα στον ορίζοντα…