αμερικάνικοι δρόμοι

Από στενά, γραφικά λιθόστρωτα στις φαρδιές, γεμάτες δεντροστοιχίες λεωφόρους, οι δρόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφέρουν τόσο πολύ όσο οι πόλεις τις οποίες διασχίζουν.