αλληλεγγύη

Στη χώρα των Βάσκων υπάρχει ένα κοινόχρηστο ψυγείο το οποίο γεμίζει με τρόφιμα με το σκεπτικό αντί να πετάμε, να μοιραζόμαστε χωρίς ντροπή.