Ακριβότερο βιβλίο

Τα βιβλία αποτελούν πηγή γνώσης και έμπενυσης και κατέχουν κι αυτά διάφορα ρεκόρ!

Ο συγγραφέας χρειάστηκε 30 χρόνια για να το ολοκληρώσει, ενώ υπάρχει μόνο ένα αντίτυπο!

Κι ένα από τα μεγαλύτερα καθώς περιέχει εικόνες πουλιών σε φυσικό μέγεθος. Πουλήθηκε για 8,6 εκ. ευρώ!!