αεροσυνοδός

Οι περισσότεροι αεροσυνοδοί δείχνουν τις εξόδους κινδύνου και δίνουν οδηγίες ασφαλείας με σοβαρό ύφος και τυπικότητα.

Ένα κατατοπιστικό βίντεο για τη μόδα των αιθέρων!

Για έναν λόγο που δεν έχει κάνει ούτε με ευγενείς τρόπους αλλά ούτε και με την υγιεινή…