αγωνία

Μία καλή πράξη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κοινωνικού άγχους και να διευκολύνει τις συναναστροφές.

Στοιχεία δείχνουν ότι μπορούμε να το «κολλήσουμε» ακόμη και από αγνώστους!