ήχος dial-up

Για να μπεις στο διαδίκτυο έπρεπε ο υπολογιστής σου να περάσει με επιτυχία την ιεροτελεστία του dial-up με το χαρακτηριστικό ήχο. Παραδέξου ότι σου έχει λείψει!