ήθη και έθιμα ιαπωνίας

Σε έναν διαφορετικό ποδοσφαιρικό αγώνα πήραν μέρος 3 διεθνείς Ιάπωνες, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν όχι 11 αλλά 100 αντιπάλους

Κινήσεις, εκφράσεις αλλά και συμπεριφορές που μπορεί να είναι συνηθισμένες σε άλλες χώρες, εδώ καλό θα ήταν να τις αποφύγετε…