έργα τέχνης με καφέ

Με βασικό υλικό τον ρευστό καφέ ή την σκόνη, ένας Ινδονήσιος καλλιτέχνης δημιουργεί μοναδικά έργα τέχνης.