έργα τέχνης από μολύβια

Εκτός από το γράψιμο, τα μολύβια χρησιμεύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και για τη δημιουργία ασυνήθιστων έργων Τέχνης!