έξυπνα πτηνά

Είναι, άλλωστε, γνωστά για την εξαιρετική νοημοσύνη τους!

Το National Geographic ξεχώρισε τα πιο… ικάνα από αυτά και τα παρουσίασε στο τελευταίο τεύχος της αμερικανικής του έκδοσης.