ένδυση

Πάνω από 10.000 παλιά είδη ένδυσης κάλυψαν την πρόσοψη ενός κτιρίου στο Ανατολικό Λονδίνο με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντι στη φτώχεια!