Έλλειψη ύπνου

Στην Ιαπωνία, ο ύπνος εν ώρα εργασίας είναι συνήθης και είναι κοινωνικά αποδεκτός. Γιατί και πώς ισχύει βέβαια αυτό;

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει μία «σαφής σύνδεση» μεταξύ του θορύβου που εκπέμπεται από μία ενεργειακή εγκατάσταση και την ενόχληση που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν στη γύρω περιοχή.

Η έλλειψη ύπνου παρεμβαίνει στη λειτουργία εκατοντάδων γονιδίων με αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό.