άσφαλτος

Κάποια στιγμή έπεσαν στον δρόμο και ενσωματώθηκαν πλήρως στην άσφαλτο!

Βιολογικά οδοστρώματα από φύκια αναπτύσσουν ερευνητές στη Γαλλία σε μια προσπάθεια περιορισμού της ασφάλτου που παράγεται από τη ρυπογόνο διύλιση του πετρελαίου.

Περιέχει τα μεγαλύτερα φυσικά αποθέματα ασφάλτου στον κόσμο, αποτελώντας τρόπον τινά όχι μόνο ένα από τα πιο παράδοξα αξιοθέατα αλλά και πολύτιμη πηγή… οικοδομικών υλικών!