άντρες οδηγοί

Οι άντρες οδηγοί έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες να σκοτωθούν πίσω από το τιμόνι από τις γυναίκες, σύμφωνα με νέα έρευνα…