Χιουμοριστικές αντιστοιχίες χαρτών ευρωπαϊκών χωρών!

| 19:15 - 9 Ιουνίου 2013

Το σχήμα κάθε χώρας ενέπνευσε δημιουργικούς σχεδιαστές να παρουσιάσουν τις ερμηνείες των ευρωπαϊκών κρατών σε χιουμοριστικά σκίτσα. Οι απόψεις, βέβαια, ως προς την ομοιότητα της Ιταλίας με μπότα, της Βουλγαρίας με γάτα αλλά και της Ελλάδας με αρχαίο θεό είναι υποκειμενικές. Αν και οι περισσότεροι παραλληλισμοί είναι πετυχημένοι και το σημαντικότερο προκαλούν αρκετό γέλιο.

perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών!
perierga.gr - Χιουμοριστικές... ερμηνείες των ευρωπαϊκών χωρών! />

GD Star Rating
loading...
Χιουμοριστικές αντιστοιχίες χαρτών ευρωπαϊκών χωρών!, 7.9 out of 10 based on 22 ratings

Tags:

Category: Περίεργες Φωτογραφίες