Βγάζοντας χρυσό από παλιούς υπολογιστές!

Ο χρυσός χρησιμοποιείται σε πολλούς τύπους ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικά στους υπολογιστές. Με την τιμή του χρυσού στα ύψη υπάρχουν αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με την ανάκτηση των μικρών ποσοτήτων χρυσού που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού μπορεί να βρεθεί στις μητρικές των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σας παρουσιάζουμε τη διαδικασία εξαγωγής χρυσού βήμα προς βήμα επισημαίνοντας ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και δέν πρέπει να δοκιμάσετε να την αναπαράξετε στο σπίτι. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Ο χρυσός βρίσκεται σε διάφορα μέρη της μητρικής κάρτας όπως οι διασυνδέσεις IDE, οι θύρες PCI Express, PCI, AGP, ISA και άλλες. Όλες αυτές οι διασυνδέσεις συχνά καλύπτονται με ένα πολύ λεπτό (πάχους λίγων μικρομέτρων – μm) στρώμα χρυσού. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Επομένως το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι να συγκεντρώσουμε τα παραπάνω εξαρτήματα. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Θα χρειαστείτε φυσικά αρκετά μεγάλη ποσότητα εξαρτημάτων. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές και τις κατάλληλες χημικές ουσίες και εξοπλισμό. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Για να ανακτήσουμε μερικά μικρογραμμάρια χρυσού, χρησιμοποιούμε ηλεκτρόλυση. Το ηλεκτρολυτικό διάλυμα περιέχει θειικό οξύ σε συγκέντρωση 95%. Τα ηλεκτρόδια αποτελούνται από χαλκό. Τα εξαρτήματα τοποθετούνται στο ηλεκτρόδιο ανόδου στο οποίο έχουμε δώσει σχήμα καλαθιού. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Τροφοδοτώντας το σύστημα με ηλεκτρικό ρεύμα, ο χαλκός στην άνοδο διαλύεται και οδηγείται στην κάθοδο. Ο χρυσός αποκολλάται από το χαλκό και σχηματίζει ένα ίζημα στον πυθμένα. Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Στη συνέχεια αφαιρούμε όσο περισσότερο θειικό οξύ μπορούμε. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Αραιώνουμε το διάλυμα, γιατί το θειικό οξύ είναι αρκετά ισχυρό. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Στη συνέχεια φιλτράρουμε το διάλυμα για να συγκεντρώσουμε τα μεταλλικά υπολείματα, που περιλαμβάνουν φυσικά και το χρυσό. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Στη συνέχεια τοποθετούμε τα μεταλλικά υπολείματα σε ένα διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 35% και υποχλωριώδους νατρίου 5%, με αναλογία 2 προς 1. 2 HCl + NaClO -> Cl2 + NaCl + H2O Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Προσοχή! Η αντίδραση είναι εξεραιτικά εξωθερμική και παράγει χλώριο που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Στην πραγματικότητα το χλώριο που παράγεται από την παραπάνω αντίδραση, αντιδρά με τον χρυσό σχηματίζοντας χλωριούχο χρυσό. 2 Au + 3 Cl2 -> 2 AuCl3 Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Φιλτράρουμε ξανά για να απομαρύνουμε όλες τις προσμίξεις πέρνοντας ένα καθαρό διάλυμα χλωριούχου χρυσού. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Προσθέτουμε στο διάλυμα Na2S2O5 που αντιδρώντας παρουσία νερού διαχωρίζει τον χρυσό. Na2S2O5 + H2O –> 2 NaHSO3 3 NaHSO3 + 2 AuCl3 + 3 H2O –> 3 NaHSO4 + 6 HCl + 2 Au Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση συλλέγουμε με προσοχή την καφετιά σκόνη που συγκεντρώνεται στον πυθμένα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι καθαρός χρυσός! Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Θερμαίνουμε στους 1064° C , όπου ο χρυσός λιώνει και έχουμε τελειώσει. Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές Τελικά αποκτήσαμε μια μπαλίτσα χρυσού, διαμέτρου δυο χιλιοστών!!! Perierga.gr - Χρυσός σε υπολογιστές

GD Star Rating
loading...
Βγάζοντας χρυσό από παλιούς υπολογιστές!, 7.8 out of 10 based on 57 ratings